Regulamin wypożyczalni rowerów

wypożyczalnia rowerów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

 

Regulamin wypożyczalni rowerów BTA Wagabunda
 1. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem. na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Klientem zwanym dalej Użytkownikiem. Użytkownik musi być pełnoletni, przedstawić dowód osobisty lub paszport i drugi dokument ze zdjęciem.


2. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry.


3. W momencie wypożyczenia pobierana jest kaucja zwrotna za jeden rower wynosząca: 200 zł łącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dow. osobisty, prawo jazdy, paszport) lub 700 zł, składane do depozytu wypożyczalni na czas wypożyczenia roweru.


4. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny, jeśli uzna Użytkownika za niewiarygodnego.


5. Wypożyczając rower Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy i wydania roweru do chwili zwrotu. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. Za wszelkie ewentualne szkody mogące wyniknąć w efekcie przekazania osobie trzeciej, odpowiedzialność ponosi użytkownik.
W przypadku eksploatacji niezgodnej z normalnym użytkowaniem, zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru, Użytkownik zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości łącznie z ceną wypożyczenia.


6. Opłata za skradziony rower wraz z jego wyposażeniem wynosi 800 zł.


7. Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego roweru ponosi Użytkownik. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonych rowerów.


8. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami. Korzystając z roweru użytkownik musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.


9. Wypożyczalnia. gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie. Posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.


10. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.


11. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować proacownika wypożyczalni pod numerem: tel. +48 693 279 597.


12. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w miejscu wskazanym w umowie.


13. Dowóz rowerów do i od klienta jest ustalany indywidualnie i zależy od ilości wypożyczanych rowerów, oraz od odległości.

 

 

wypożyczalnia rowerów we Włocławku

 

 

home     top